Pamiętaj o skrzynce!

Poczta Polska przypomina mieszkańcom, właścicielom budynków mieszkalnych o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej, zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe.  Skrzynka pocztowa musi spełniać wymagania:

  • wielkość skrzynki powinna umożliwić umieszczenie w niej standardowej koperty C4 o wymiarach 229 mm x 324 mm;
  • minimalna pojemność skrzynki ma zapewnić możliwość umieszczenia w niej przesyłek o łącznej grubości 60 mm;
  • otwór wrzutowy ma mieć szerokość:
    • od 230 mm do 280 mm (wkładanie listów krótszą krawędzią);
    • od 325 mm do 400 mm (wkładanie listów dłuższą krawędzią);
  • konstrukcja otworu wrzutowego ma uniemożliwić wyjęcie przesyłki przez ten otwór.

Skrzynkę pocztową umieszcza się w miejscu dostępnym dla operatora pocztowego.

Kara za brak skrzynki pocztowej wynosi od 50 do 10 000 zł, w zależności od szkodliwości czynu. Nakładana jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, konkretnie XVII Wydziału Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Karę uiszcza się w ciągu 14 dni od dnia kiedy decyzja prezesa UKE stała się ostateczna (art. 127 w/w ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa plików cookies. Informacje o celu ich używania i możliwościach zmiany ustawień znajdziesz w naszej polityce plików cookies.
Akceptuję Pliki Cookies
x