Edukacja


Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie

ul. Grota Roweckiego 5
98-355 Działoszyn

tel.: 43 841 37 12, 504 265 223
e-mail: szkola@curie.pl
www: curie.pl

Dyrektor: Brzezińska-Leszczyk Aneta


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Działoszynie

ul. Ogrodowa 3A
98-355 Działoszyn

tel.: 43 841 31 97
e-mail: sp2dzialoszyn@dzialoszyn.pl
www: spdzialoszyn.edupage.org

Dyrektor: Szczerkowska Anna


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie

ul. Szkolna 5, Trębaczew
98-355 Działoszyn

tel.: 43 841 49 41
e-mail: zstrebaczew@dzialoszyn.pl
www: zstrebaczew.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Górczyński Arkadiusz


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice

ul. Działoszyńska 65, Raciszyn
98-355 Działoszyn

tel.: 43 841 32 11
e-mail: zspraciszyn@dzialoszyn.pl
www: www.spraciszyn.edupage.org

Dyrektor: Strykowska Michalina


Miejskie Przedszkole w Działoszynie

ul. Szkolna 4
98-355 Działoszyn

tel.: 513 894 542
e-mail: pp2dzialoszyn@dzialoszyn.pl
www: pp2dzialoszyn.szkolnastrona.pl

p.o. Dyrektora: Sikora Iwona


Szkoła Podstawowa w Szczytach z oddziałami przedszkolnymi

ul. Szkolna 2, Szczyty
98-355 Działoszyn

tel.: 512 582 480
e-mail: ppszczyty@dzialoszyn.pl
www: szkolaszczyty.edupage.org

Dyrektor: Wojtal Beata


Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

ul. M. Konopnickiej 3
98-355 Działoszyn

tel.: 570 010 027
e-mail: zlobek.dzialoszyn@onet.pl
www: zlobek.dzialoszyn.pl

Dyrektor: Bułacz Mariola


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Działoszynie

ul. Grota-Roweckiego 2
98-355 Działoszyn

tel.: 43 841 43 50, 797 193 553
e-mail: soszw@onet.eu
www: sosw-dzialoszyn.cba.pl

Dyrektor: Tarnowska-Przerywacz Anna