Historia OSP Działoszyn


Działoszyn jako osada umiejscowiona w dolinie rzeki Warty miała zabudowę zwartą, dlatego też każdy pożar kończył się doszczętnym spaleniem budynków. Ogromne pożary to pamiętne daty: 1872 i 1878. Polska w tamtym okresie była pod zaborem rosyjskim oraz nadzorem gubernatora kaliskiego p. Szabelskiego, który łagodząc przepisy umożliwił powstanie kilku straży ogniowych. Społeczeństwo osady Działoszyn poparło tę decyzję i na walnym zebraniu w dniu 30 kwietnia 1882 roku powołało Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej. Na prezesa powołano Juliana Otockiego, natomiast komendantem został Tadeusz Rembowski. W skład Zarządu z racji sprawowania urzędu Wójta wszedł Karol Skibiński. Podstawowym sprzętem używanym do gaszenia pożarów były: topory, wiadra, łomy i drabiny. Pożarami Działoszyn był ogarnięty również w latach 1887, 1898 i 1926.

Pierwszą motopompę strażacy otrzymali w 1930 roku. W okresie II Wojny Światowej straż podporządkowana była władzom III Rzeszy. Po wyzwoleniu, wiosną 1945 roku z inicjatywy panów: Wacława MalatyńskiegoWacława DederkoBolesława SzczerkowskiegoAdama Pęcherza i Michała Kępińskiego powołano Ochotniczą Straż Pożarną. W latach trzydziestych motopompę zabrało wojsko i od tej pory strażacy używali pompy ręcznej. Pierwszą po wyzwoleniu motopompę zakupiono dopiero w 1949 roku, za pieniądze uzyskane ze zbiórek ulicznych i imprez zakupiony został samochód skrzyniowy marki „Opel”.

Przełom w wyposażeniu OSP Działoszyn przyniósł pamiętny rok 1956 przydziałem samochodu pożarniczego marki „Star 20 GM”, a w następnym roku przydzielono nową motopompę. Społeczeństwo, widząc zasługi i poświęcenie strażaków ufundowało w roku 1960 nowy sztandar.

W roku 1963 wybuchł w Działoszynie wielki pożar 67 stodół. Gasiło go ponad 30 jednostek OSP z najdalszych miejscowości województwa łódzkiego. Strażacy korzystali z remizy zlokalizowanej na Placu Wolności. Był to budynek stary i groził zawaleniem, a jego remont był nieopłacalny. Rok 1968 zapisał się decyzją o lokalizacji i budowie nowej, większej strażnicy. Komitet Społeczny Budowy Remizy liczył 18 członków, między innymi:

 • Tadeusz Tkaczyński – Prezes
 • Władysław Nonckiewicz – Naczelnik
 • Henryk Wiśniewski
 • Józef Gugla
 • Wacław Dederko
 • Józef Hałaczkiewicz
 • Piotr Gaworsk
 • Zenon Mostowski
 • Jan Szczerkowski
 • i inni

Dzięki tym ludziom oraz innym członkom OSP Działoszyn, strażnica po 10 latach tj. w 1978 roku została oddana do użytku, aby służyć strażakom oraz społeczeństwu. W tym czasie OSP na wyposażeniu pożarowym posiadała dwa samochody bojowe: „Star 20 GM” i „Star 25″. Do celów treningowych i szkoleń służył samochód marki „Żuk”.

W roku 1982 z okazji 100-lecia została odsłonięta tablica pamiątkowa oraz odbyły się uroczystości z udziałem zaproszonych gości. W ramach wymiany sprzętu „Star 25″ przekazany został dla jednostki OSP w Glinie.

W roku 1996 został wymieniony dach na budynku strażnicy. Na remont środki finansowe przekazał Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W 1997 roku na prośbę OSP w Działoszynie Zarząd KCW „Warta” przekazał nieodpłatnie samochód ciężarowy „Star 200”, który po karosażu stał się bojowym wozem pożarniczym. Strażacy w ramach swoich czynności ratowniczych brali bezpośredni udział w czasie powodzi, która nawiedziła nasz rejon w roku 1997. Zarząd OSP Działoszyn podjął starania o zakup samochodu do ratownictwa drogowego. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz Zarządu Wojewódzkiego OSP. Dzięki temu zakupowi możliwe było przekazanie samochodu „Żuk” dla OSP w Kiedosach.

Po wieloletnim użytkowaniu strażnicy zaszła konieczność jej generalnego remontu. Udało się tego dokonać dzięki pomocy finansowej mieszkańców Działoszyna, Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz środków własnych. Remont strażnicy polegał na:

 • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymianie sufitu i oświetlenia sali
 • remoncie podłogi i malowaniu sali
 • remoncie klatki schodowej i jej malowaniu
 • remoncie schodów zewnętrznych

W ostatnich latach strażnica została rozbudowana. Dobudowane zostały boksy garażowe oraz zaplecze sanitarne. Rozbudowa strażnicy w sposób znaczący poprawiła warunki socjalno-bytowe strażaków pełniących w niej służbę oraz możliwości garażowania nowoczesnego sprzętu znacznej wartości. Jednocześnie poprawiły się warunki do odpowiedniego szkolenia i przygotowywania się strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Jednostka z Działoszyna działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego. Uczestniczy w akcjach ratowniczych wszelkiego rodzaju, w wypadkach drogowych oraz usuwaniu ich skutków. Ochotnicy wyposażeni są w nowego typu mundury atestowane. Mogą poruszać się w zadymionych pomieszczeniach, ponieważ jednostka posiada aparaty powietrzne z wyposażeniem. Posiada także zestaw do ratownictwa drogowego marki „Lukas” do ciecia karoserii samochodowych oraz dwie pilarki spalinowe.

W 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie obchodziła 135 rocznicę. Od trzech lat odbywają się „Pikniki z Pompą”, które przyciągają przed strażnicę wielu mieszkańców Działoszyna. Środki zbierane podczas imprezy przeznaczane są na dalsze etapy rozbudowy i remontu strażnicy.


Prezesi:
 1. 1882-1885 – Julian Otocki
 2. 1902-1904 – Henryk Modrzejewski
 3. 1904 – Grzegor Drozdowicz
 4. 1904 – p.o. Władysław Jędrzejewski
 5. 1906-1908 – Walery Karwański
 6. 1909 – p.o. Stanisław Pytlewski
 7. 1909 – ks. Antoni Snowadzki
 8. 1911-1913 – ks. Izydor Kowalski
 9. 1918-1921 – Konstanty Klemczyński
 10. 1922-1923 – Wacław Czajkowski
 11. 1924-1926 – Konstanty Klemczyński
 12. 1927-1933 – Wacław Malatyński
 13. 1933-1939 – Jan Hartel
 14. 1945-1947 – Wacław Malatyński
 15. 1948 – Ludwik Skarbczyński
 16. 1949-1952 – Antoni Bugajski
 17. 1953-1954 – Zdzisław Ciura
 18. 1955-1956 – Tadeusz Sima
 19. 1957-1960 – Roman Kiełbasiński
 20. 1961-1963 – Wiktor Morawski
 21. 1964-1968 – Ignacy Drabowicz
 22. 1969-1988 – Tadeusz Tkaczyński
 23. 1988-1996 – Józef Wolniaczyk
 24. 1996-2000 – Józef M. Nonckiewicz
 25. 2000 – Krzysztof Bularz
 26. 2000-2007 – Grzegorz Sudomirski
 27. 2007-2009 – Andrzej Zajfert
 28. 2009-2011 – Sławomir Szymala
 29. 2011-2017 – Krzysztof Piekarz

Naczelnicy:
 1. 1882-1885 – Tadeusz Rembowski
 2. 1902-1903 – Stanisław Pytlewski
 3. 1906 – Józef Zaleski
 4. 1907 – Stanisław Pytlewski
 5. 1908 – Józef Zaleski
 6. 1909 – Stanisław Duszyński
 7. 1912 – Bronisław Chwaliński
 8. 1913 – Konstanty Klemczyński
 9. 1918-1922 – Wacław Malatyński
 10. 1923-1924 – Zygmunt Krupa
 11. 1925 – Antoni Janik
 12. 1926 – Wacław Malatyński
 13. 1927-1933 – Mieczysław Bekier
 14. 1934-1939 – Jan Hartel
 15. 1945-1947 – Michał Kępiński
 16. 1948 – Adam Pęcherz
 17. 1949-1953 – Michał Kępiński
 18. 1954 – Józef Zasadziński
 19. 1955 – Mieczysław Bilicki
 20. 1955 – Stanisław Tkaczyński
 21. 1956 – Wacław Dederko
 22. 1957-1996 – Władysław Nonckiewicz
 23. 1996-2002 – Jan Caban
 24. 2002 – p.o. Jerzy Wojtal
 25. 2003-2007 – Józef M. Nonckiewicz
 26. 2007-2011 – Jerzy Wojtal
 27. 2011 – Piotr Lechowicz
 28. 2012 – p.o. Andrzej Wojtal
 29. 2012-2016 – Jerzy Wojtal
 30. 2016-2017 – p.o. Piotr Konieczny