Informacje


 • Państwo: Polska
 • Województwo: łódzkie
 • Powiat: pajęczański
 • Gmina: Działoszyn (miejsko-wiejska)
 • Kod pocztowy: 98-355
 • Tablice rejestracyjne: EPJ

Gmina

 • Powierzchnia: 121 km2
 • Użytki rolne: 61%
 • Użytki leśne: 28%
 • Ludność: 11’642 osób (96 osób/km2)

Miasto

 • Powierzchnia: 5 km2
 • Ludność: 5’330 osób (1’079 osób/km2)

* Dane statystyczne zgodnie z „GUS – Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 r.”