Przed nami II tura wyborów na Burmistrza

Przed nami II tura wyborów na Burmistrza, dlatego 30 listopada 2014 r. zapraszamy wszystkich do głosowania. Wyniki z I tury nie mają już znaczenia, dlatego jeszcze raz wspólnie zadecydujmy o przyszłości naszego Miasta i Gminy. Głosowanie odbędzie się w godzinach 700 – 2100.

W lokalu wyborczym otrzymamy tylko jedną kartę z nazwiskami dwóch kandydatów: Rafała DrabaKrzysztofa Piekarza. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X (lub krzyżyk) w kratce przy nazwisku jednego z nich. Każdy inny symbol niż „dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki” przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny. Głos będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca odda pustą kartę, zagłosuje na więcej niż jedną osobę lub w kratce przy nazwisku kandydata dokona jakąkolwiek korektę. Na ocenę ważności głosu nie mają natomiast dopiski na karcie poza kratkami. Po wypełnieniu karty wrzucamy ją do urny wyborczej. Zabronione jest wynoszenie karty z lokalu wyborczego oraz odstępowanie jej innym osobom.

Pamiętajmy także przed wybraniem się do lokalu wyborczego o zabraniu dokumentu tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport, legitymacja ze zdjęciem i adresem zamieszkania). Tylko na podstawie takiego dokumentu członek komisji wyda nam kartę do głosowania opatrzoną w pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Jeżeli system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej zadziała prawidłowo i podczas sporządzania protokołów w obwodowych komisjach nie wystąpią żadne błędy oficjalne wyniki powinny zostać podane od razu po zliczeniu głosów, jednak w przypadku problemów komisje przystępują do „ręcznego” sporządzania protokołu i czas oczekiwania na oficjalne wyniki może się wydłużyć.

O nieoficjalnych i oficjalnych wynikach wyborów będziemy informować w serwisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *