XIII Festiwal Wokalny WARTA-SONG

Regionalny Festiwal Wokalny WARTA-SONG odbędzie się w tym roku 21 marca (sobota). Rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 16:00. Soliści, typowani przez: szkoły, domy lub ośrodki kultury bądź inne placówki, rywalizować będą w trzech grupach wiekowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2015 roku.

REGULAMIN:

1. Organizatorzy:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn,
  • Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie.

2. Honorowy patron festiwalu:

 • Cementownia „Warta” S.A. w Trębaczewie.

3. Sponsorzy festiwalu:

 • Cementownia „ Warta” S.A. w Trębaczewie,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn,
 • Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie,
 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

 4. Cele imprezy:

 • Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów.
 • Promowanie laureatów konkursu.
 • Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych i nauczycieli muzyki.

5. Termin, miejsce i charakter Festiwalu:

 • Festiwal odbędzie się w dniu 21.03.2015 r. (sobota) o godz. 16:00 w sali widowiskowej MGDK w Działoszynie, ul. Narutowicza 26a.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne.
 • O eliminacjach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Festiwal jest imprezą o charakterze regionalnym.

 6. Uczestnicy:

 • Wyłącznie soliści typowani przez: szkoły, domy, ośrodki i kluby kultury oraz inne placówki.
 • Uczestnicy podzieleni będą na następujące grupy wiekowe:
  • 10-13 lat (klasy IV–VI szkoła podstawowa)
  • 14-16 lat (klasy I–III gimnazjum)
  • 17-21 lat
 • W festiwalu nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji (Grand Prix, I miejsca).

 7. Główne zasady uczestnictwa:

 • Podczas finału każdy wykonawca prezentuje jedną polską piosenkę.
 • Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki (za wyjątkiem disco polo).
 • Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.
 • Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament:
  • zarejestrowany na płycie CD,
  • dopuszcza się akompaniament 1-osobowy np. pianino, gitara, skrzypce, akordeon, flet,
  • soliście nie może akompaniować sekcja rytmiczna.

 8. Ocena i nagrody:

 • Jury oceniające solistów będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  • warsztat wokalny,
  • interpretację piosenek,
  • dobór repertuaru
  • ogólny wyraz artystyczny.
 • W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej, nagrodę Grand Prix Festiwalu oraz nagrodę publiczności.
 • Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
 • Przewidziane są również imprezy towarzyszące m.in. Kiermasz Wielkanocny.

9. Przepisy ogólne:

 • Uczestnicy zakwalifikowani do finału wnoszą akredytację w wysokości 20 zł od osoby (płatne w dniu festiwalu).
 • Uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator zapewnia nagłośnienie. Nie zapewniamy sprzętu nagłaśniającego dla instrumentów akompaniujących soliście.
 • Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.
 • Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.
 • Wszyscy uczestnicy zgłaszają się minimum pół godziny przed rozpoczęciem Festiwalu.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 1 marca 2015 r. na adres:

MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY
ul.
Narutowicza 26a
98-355 Działoszyn

tel. (43) 841 35 41
e-mail: kinowarta1@o2.pl

Iwona Mordalska – Dyrektor MGDK
Julita Bociąga – Instruktor

>>> KARTA UCZESTNICTWA <<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *